Loading...
Reguliere fysiotherapie 2022-03-24T10:13:36+01:00
Maak een afspraak
tarieven
Neem contact met ons op

Reguliere fysiotherapie

Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. De fysiotherapeut adviseert, begeleidt of behandelt cliënten bij stoornissen in houding en/of bewegen.

Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en/of gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, de longen en het hart kunnen worden behandeld.

U kunt bij de fysiotherapeut terecht via de huisarts of zonder verwijzing(zie DTF)

Een fysiotherapeutische behandeling wordt gebaseerd op vooraf opgestelde behandeldoelen.

Tijdens de intake zal de fysiotherapeut door middel van een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek proberen om zich een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de aanwezige klachten.

Ook zal door testen en/of metingen de beginsituatie worden vastgelegd. Deze testen kan de therapeut later herhalen om zo het effect van de behandeling te meten en/of de afname van klachten in kaart te brengen. Op basis van de uitkomsten van deze intake, worden vervolgens behandeldoelen en een behandelplan opgesteld. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de cliënt. Alle gegevens worden elke keer ingevoerd in een digitaal patiëntensysteem.

Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten behandeld kunnen worden.

  • Een therapeut zal, op basis van de klacht en eventuele eigen specialismen altijd de meest geschikte behandelvorm kiezen voor het verhelpen ervan en dit vervolgens bespreken met de cliënt.
  • Een fysiotherapeutische behandeling kan bestaan uit bewegingstherapie, massage, mobilisatie van gewrichten, tapen, dry needling, en het geven van adviezen en/of een combinatie hiervan.
  • De ene klacht is immers de andere niet. Waar de ene cliënt zal moeten oefenen om van zijn klachten af te komen, heeft de andere juist meer baat bij ontspanning en het inbouwen van rustmomenten.
  • Voorwaarde voor het slagen is wel altijd, dat de patiënt de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen genezing. De fysiotherapeut heeft hierbij een ondersteunende rol.
  • Aan het einde van de behandeling wordt het resultaat geëvalueerd aan de hand van de eerder afgenomen testen/metingen. Ook wordt er een behandelverslag gestuurd naar de huisarts/verwijzend specialist.
Therapie Prijs
Screening bij directe toegankelijkheid € 16,05
Reguliere zitting in praktijk € 37,70
Reguliere zitting aan huis € 50,80
Reguliere zitting in inrichting € 44,10
Manuele therapie in praktijk € 48,60
Bekkenfysiotherapie in praktijk € 48,60
Manuele therapie aan huis € 60,50
Bekkenfysiotherapie aan huis € 60,50
Manuele therapie in inrichting € 55,10
Bekkenfysiotherapie in inrichting € 55,10
Instructie/overleg ouders/verzorgers van patiënt € 49,05
Consult fysiotherapeutisch onderzoek € 59,50
Niet nagekomen afspraken € 20,00
Verstrekte verband/hulpmiddelen kostprijs
Eenvoudige korte rapporten € 36,25
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 85,70

FysioFit is aangesloten bij: