Loading...
Kwaliteitskeurmerken HKZ en HCA 2017-11-17T11:17:58+00:00
Maak een afspraak
tarieven
Neem contact met ons op

Kwaliteitskeurmerken HKZ en HCA

HKZ

De stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) is in 1994 opgericht. Initiatiefnemers waren de brancheorganisaties van patiënten/consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ze stelden gezamenlijk de noodzaak vast van samenhangend kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging in de zorg. De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht instellingen om ‘verantwoorde zorg’ te leveren. HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit genormeerd en toetsbaar wordt. Zij stelt zorginstellingen daarmee in staat om hun aanbod voortdurend te verbeteren. Het doel van HKZ is harmonisatie van kwaliteitsbeoordeling in zorg en welzijn. Opdat kwaliteit in de verschillende sectoren op dezelfde manier beoordeeld wordt. Optimale transparantie van kwaliteit kan bereikt worden door certificatie. HKZ ontwikkelt daar samen met de belanghebbende partijen de normen voor. Het HKZ keurmerk hebben we voor het eerst gehaald in 2011 en dit was geldig tot 2014 met een jaarlijkse, tussentijdse, toetsing.

HCA

Om voor het HCA keurmerk in aanmerking te komen, zijn er nog meer eisen waaraan men dient te voldoen. Het is het hoogst haalbare kwaliteitskeurmerk dat er bestaat binnen de fysiotherapie. Door het behalen van dit keurmerk zijn wij voor Menzis een praktijk met Profiel 3, voorheen Menzis Topzorg. HCA heeft als eerste in Nederland, op verzoek van een toenemend aantal zorgverzekeraars, diverse auditproducten ontwikkeld. Deze worden vanaf 2005 gebruikt om de geleverde kwaliteit van zorg te toetsen. De diverse audits worden uitgevoerd door auditoren welke hiervoor speciaal zijn opgeleid. Zij zijn allen fysiotherapeut/oefentherapeut en werkzaam in de eerste lijn.

Wij blijven werken aan kwaliteit

In mei 2014 is de drie jaarlijkse cyclus van HKZ afgesloten. wij hebben besloten om deze cyclus niet te herhalen.  Het HCA keurmerk is het hoogst haalbare keurmerk en wij hebben ons vooral gericht op het opnieuw halen van dit keurmerk in 2015. Dit is ons gelukt! Op 17 juni 2015 hebben wij de HCA (effectiviteits)audit gehaald. We hebben hiermee laten zien aan de hoge eisen die HCA aan ons stelt te voldoen.  Ook in de toekomst blijven wij streven naar goede kwaliteit en zullen we ons uiterste best doen om dit niveau vast te houden.

De vergoeding die u krijgt van uw verzekeraar is afhankelijk van de verzekering die u hebt afgesloten. U kunt dit zelf nalezen in uw polisvoorwaarden.

Mocht u twijfelen of uw zorgverzekeraar met ons een contract heeft afgesloten dan kunt u dit uiteraard ook navragen bij uw maatschappij. Alle therapeuten die in deze praktijk werkzaam zijn, staan geregistreerd in het BIG register en in het Centrale Kwaliteits Register van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en in het register voor Manuele Therapeuten (NVMT) en Bekken Fysiotherapeuten (NVFB).

Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet deze te stellen.